Тематика
Білім
Работодатель
Атырауский индустриальный колледж
Білім · 21 мая, 2024
«Колледж – Ата-ана – Студент» тақырыбында ата-аналар жиналысы
КОЛЛЕДЖ-АТА-АНА-СТУДЕНТ 2024 жылдың 25 сәуірінде «Колледж – Ата-ана – Студент» тақырыбында ата-аналар жиналысы болып өтті. Жиналыста студенттердің колледж өмірінен сөз қозғалып, туындаған мәселелерді бірлесе отырып шешімін табу керектігі айтылды. Сонымен қатар еліміздегі қасреттің бірі «Сыбайлас жемқорлық» бойынша колледждің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл бойынша комплаенсы Ж.Жұмашев Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы 2015 жылғы 18 қарашадағы №410-V Қазақстан Республикасының Заңында көзделген сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қоғамдық қатынастарды, сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты іске асыруға бағытталған заңнама талаптарымен таныстырды. Заңдылықты талдап көрсетіп, колледжде сессия кезінде академиялық адалдықтың сақталуын басты назарға алып отырғандығы айтылды.
Атырауский индустриальный колледж
Білім · 21 мая, 2024
«Тапқыр болсаң, тауып көр» педагогикалық квест
2024 жылдың 3 мамарында колледжіміздің жалпы-құрылыс пәндері бірлестігінің онкүндігі аясында Бекмурзиева С.М. «Тапқыр болсаң, тауып көр» педагогикалық квест өткізді.  Педагогикалық квест оқытушылардың ақыл-ой қызметін белсендіру; шығармашылық әлеуетті ашу. Квест-технология білім беру әдістерін пайдалану негізінде педагогтердің кәсіби құзыреттіліктерін арттыру. Колледж педагогтерінің академиялық адалдық дағдыларын қалыптастыру мақсатында ұйымдастырылған. Ойынға колледждің әкімшілігі «Әкімшілік», арнаулы пән оқытушылары «Оқытушылар» мен өндірістік оқыту шеберлерінен «Шеберлер» тұратын 3 команда қатысты. Квестте өздерінің тапқырлықтарын көрсетіп, білімге деген үлкен қызығушылық, белсенділік және тапқырлық танытта отырып, академиялық адалдықты сақтай білді.  Өткізілген шараның қорытындысы бойынша квестке қатысушылардың жеңімпаздары анықталып, алғыс хаттармен марапатталды.
Алматы Менеджмент Университет (AlmaU)
Білім · 21 мая, 2024
Қазақстандағы стипендиямен магистратураға қалай түсуге болады
Жарамдылық: Бакалавриат бағдарламасын аяқтаған тұлғалар Қазақстандағы жоғары оқу орындарында магистратураға түсуге өтініш бере алады. Магистратураның түрлері: Мемлекеттік білім гранты арқылы тегін Ақылы негізде Маңызды ақпарат: Қазақстан азаматтары стипендиямен магистратураға бір рет қана өтініш бере алады. Екінші магистратура ақылы негізде болады. Шетел азаматтары үшін: Ақылы негізде Халықаралық шарттар бойынша ақысыз Өтініш беру мерзімі: Арнайы бағдарламалар туралы хабарландырулар өтініш қабылдау басталғанға дейін 15 күн бұрын жарияланады. Магистратураға өтініштер мен құжаттарды қабылдау магистратура жүргізілетін ЖОО-да 10-30 шілде аралығында жүргізіледі. Нақты күндер университеттің қабылдау комиссиясымен расталуы керек. Қазақстандағы жоғары оқу орындарының байланыс мәліметтерін мына жерден табуға болады: Университеттің байланыстары Өтінім беру үшін қажетті құжаттар: Университет басшысының атына өтініш Жеке басты куәландыратын құжаттың көшірмесі Бакалавриат дипломының көшірмесі Шет тілі емтиханы сертификатының көшірмесі (бар болса) Еңбек қызметін растайтын құжат және жеке есеп парағы (еңбек өтілі бар болса) Ғылыми және әдістемелік жұмыстар тізімі (бар болса) 086-У нысанындағы медициналық анықтама 3х4 см өлшемді 6 фотосурет Өтінімді беру кезінде тексеру үшін құжаттардың түпнұсқалары да ұсынылуы тиіс. Қабылдау емтиханын тапсыру тәртібі: Магистратура мен резидентураға түсу емтихандары 10-20 тамыз аралығында өтеді, қабылдау 25 тамызға дейін аяқталады. Үміткерлер екі емтихан тапсырады: Шет тілінде (ағылшын, неміс немесе француз) Өз мамандығы бойынша Халықаралық тіл сертификаттары бар үміткерлер шет тілі емтиханынан босатылады. Қазақстандағы жоғары оқу орындарының байланыс мәліметтерін мына жерден табуға болады: Университеттің байланыстары Қабылдау процесі: Қабылдау қабылдау комиссиясының шешімі негізінде жүзеге асырылады. Қабылдау емтихандарында ең жоғары балл жинаған үміткерлер стипендияға жазылады: Бейіндік бағыттағы магистратура бағдарламалары үшін – кемінде 130 балл, оның ішінде шет тілі бойынша кемінде 30 балл Ғылыми-педагогикалық магистратура бойынша – кемінде 150 балл Құжаттарды тапсыру жолдары: Офлайн: университеттің қабылдау комиссиясы арқылы Онлайн: egov.kz сайты арқылы Құжаттарды жіберу сілтемесі: Құжаттарды жіберу Магистратура бағдарламаларының басқа мүмкіндіктері: «Болашақ» бағдарламасы – халықаралық стипендия (магистратура және докторантура). Өтініш беру ережелерін мына жерден табуға болады: Болашақ Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанындағы Сот төрелігі академиясы – сот төрелігі саласындағы мемлекеттік қызметшілерге арналған магистратура және докторантура. Қабылдау ережелері: Әділет академиясы Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы – мемлекеттік қызметшілерге арналған магистратура және докторантура. Қабылдау ережелері: Мемлекеттік басқару академиясы
Алматы Менеджмент Университет (AlmaU)
Білім · 21 мая, 2024
How to Apply for a Master's Program with a Scholarship in Kazakhstan
Eligibility: Individuals who have completed their bachelor's degree programs can apply for a master's program at universities in Kazakhstan. Types of Master's Programs: Free of charge through a state educational grant On a paid basis Important Information: Kazakhstan citizens can only apply for a master's program with a scholarship once. A second master's degree will be on a paid basis. For Foreign Nationals: On a paid basis Free of charge under international agreements Application Deadlines: Announcements about special programs are published 15 days before the start of the application process. Submission of applications and documents for master's programs takes place from July 10 to 30 at universities where master's training is conducted. The exact dates should be confirmed with the university's admissions office. Contact details for universities in Kazakhstan can be found here: University Contacts Required Documents for Application: Application addressed to the head of the university Copy of the identity document Copy of the bachelor's degree diploma Copy of the foreign language test certificate (if available) Document confirming employment and a personal record sheet (if there is work experience) List of scientific and methodological works (if available) Medical certificate in the form 086-U 6 photos sized 3x4 cm Original documents must also be presented for verification when submitting the application. Entrance Exam Procedure: Entrance exams for master's programs and residency are held from August 10 to 20, with enrollment completed by August 25. Applicants must take two exams: In a foreign language (English, German, or French) In their specialty Applicants with international language certificates are exempt from the foreign language exam. Contact details for universities in Kazakhstan can be found here: University Contacts Admission Process: Admission is based on the decision of the admissions committee. Applicants with the highest scores on the entrance exams are enrolled for the scholarship: For profile-oriented master's programs – at least 130 points, including at least 30 points in a foreign language For scientific-pedagogical master's programs – at least 150 points Ways to Submit Documents: Offline: through the university's admissions office Online: through the egov.kz website Document submission link: Submit Documents Other Opportunities for Master's Programs: "Bolashak" Program – international scholarship (master's and doctoral studies). Application rules can be found here: Bolashak Academy of Justice under the Supreme Court of the Republic of Kazakhstan – master's and doctoral studies for civil servants in the field of justice. Admission rules: Academy of Justice Academy of Public Administration under the President of the Republic of Kazakhstan – master's and doctoral studies for civil servants. Admission rules: Academy of Public Administration
Алматы Менеджмент Университет (AlmaU)
Білім · 21 мая, 2024
Как поступить на магистратуру на грант в Казахстане
Кто может поступить: Поступление в магистратуру вузов Казахстана доступно для лиц, окончивших бакалавриат. Варианты обучения в магистратуре: Бесплатно по государственному образовательному гранту На платной основе Важно знать! Граждане Казахстана могут поступить на магистратуру по гранту только один раз. Второе магистерское обучение будет платным. Для иностранцев: На платной основе Бесплатно по международным договорам Сроки подачи документов: Объявления о специальных программах публикуются за 15 дней до начала приема документов. Прием заявлений и документов на поступление в магистратуру проводится с 10 по 30 июля в вузах, где осуществляется подготовка магистров. Точные даты необходимо уточнять в приемной комиссии вузов. Контакты вузов Казахстана можно найти здесь: Контакты вузов Необходимые документы для поступления: Заявление на имя руководителя вуза Копия документа, удостоверяющего личность Копия диплома о высшем образовании Копия сертификата о сдаче теста по иностранному языку (если есть) Документ, подтверждающий трудовую деятельность, и личный листок по учету кадров (если есть трудовой стаж) Список научных и научно-методических работ (если есть) Медицинская справка по форме 086-У 6 фотографий 3х4 см При подаче необходимо также предоставить оригиналы документов для сверки. Порядок проведения вступительных экзаменов: Экзамены в магистратуру и резидентуру проходят с 10 до 20 августа, зачисление - до 25 августа. Поступающие сдают два экзамена: По иностранному языку (английский, немецкий или французский) По специальности От экзамена по иностранному языку освобождаются лица, имеющие международные сертификаты. Контакты вузов Казахстана можно найти здесь: Контакты вузов Процесс зачисления: Зачисление проводится на основе решения приемной комиссии. На грант зачисляются лица, набравшие наивысшие баллы по вступительным экзаменам: Для профильной магистратуры – не менее 130 баллов, в том числе по иностранному языку не менее 30 баллов Для научно-педагогической магистратуры – не менее 150 баллов Способы подачи документов: Офлайн: через приемную комиссию вуза Онлайн: через сайт egov.kz Ссылка на подачу документов: Подача документов Другие возможности поступления на магистратуру: Программа "Болашак" – международная стипендия (магистратура и докторантура). Правила подачи документов можно найти здесь: Болашак Академия правосудия при Верховном Суде РК – магистратура и докторантура для госслужащих в сфере правосудия. Правила приема: Академия правосудия Академия государственного управления при Президенте РК – магистратура и докторантура для госслужащих. Правила приема: Академия государственного управления
Алматы Менеджмент Университет (AlmaU)
Білім · 16 мая, 2024
Технологиялар мен инновациялар - Сыртқы жарнаманың болашағы. AlmaU студенттеріне арналған RTS Decaux қонақ дәрісі.
Сыртқы жарнама тауарлар мен қызметтерді ілгерілетудің кең таралған түрлерінің бірі болып табылады, бірақ соңғы жылдары ол технологияның дамуына байланысты айтарлықтай өзгерістерге ұшырады. Қазіргі билбордтар мен маңдайшалар енді статикалық кескіндермен шектелмейді. Бүгінгі таңда сыртқы жарнама интерактивті, динамикалық және дербестендірілген болуы мүмкін. Бұл саладағы негізгі жаңалықтардың бірі – сандық дисплейлерді пайдалану. Олар суреттерді ғана емес, бейнелерді де көрсетуге, сонымен қатар нақты уақытта жарнаманың мазмұнын өзгертуге мүмкіндік береді. Бұл маркетологтар үшін күннің уақытына, ауа райы жағдайына және тіпті аудиторияның мінез-құлқына байланысты жарнамалық хабарламаларды бейімдеуге мүмкіндік беретін жаңа мүмкіндіктер ашады. Тағы бір маңызды тенденция - үлкен деректерді пайдалану. Адамдардың қозғалысы, қалауы мен мінез-құлқы туралы деректерді жинау және талдау сізге дәлірек және тиімді жарнамалық науқандарды жасауға мүмкіндік береді. Мысалы, деректерді пайдалана отырып, сіз ең көп баратын орындарды анықтай аласыз және билбордтарды мақсатты аудиторияға мүмкіндігінше көрінетіндей етіп орналастыруды оңтайландыра аласыз. Интерактивті технологиялар да танымал болуда. Сенсорлық экрандар, QR кодтары және толықтырылған шындық технологиялары тұтынушыларға жарнамамен өзара әрекеттесуге мүмкіндік береді, бұл оны қызықтырақ және есте қаларлық етеді. Мұндай тәсілдер бренд пен тұтынушы арасында тереңірек байланысты құруға көмектеседі. Сонымен қатар, сыртқы жарнаманың экологиялық аспектілері барған сайын маңызды болып келеді. Заманауи компаниялар энергияны үнемдейтін технологиялар мен қайта өңделетін материалдарды қолдану арқылы қоршаған ортаға тигізетін іздерін азайтуға ұмтылуда. Бұл қоршаған ортаны қорғауға көмектесіп қана қоймайды, сонымен қатар компанияның тұтынушылар алдында беделін арттырады. Қорытындылай келе, сыртқы жарнаманың болашағы жаңа технологиялар мен инновациялық тәсілдерді біріктіруде деп айта аламыз. Осы өзгерістерге бейімделе алатын және оларды стратегияларына енгізе алатын компаниялар айтарлықтай бәсекелестік артықшылыққа ие болады. RTS Decaux ұйымдастырған дәрістер мен іс-шаралар жас мамандарды осы өзгерістерге дайындауда, оларға қажетті білім мен жарнама саласындағы табысты мансап үшін шабыт беруде маңызды рөл атқарады. Біз студенттерге арналған RTS Decaux ұйымдастырған соңғы қонақ лекциямыздан алған әсерлерімізбен бөлісуді мақтан тұтамыз! Бұл дәріс барлық қатысушылар үшін көптеген жағымды эмоциялар мен пайдалы білімдерді қалдырған шынайы оқиға болды. Сыртқы жарнама саласындағы көшбасшы RTS Decaux мамандары қызықты және танымдық іс-шара өткізіп, кәсіби тәжірибелерімен бөлісті және осы саладағы заманауи технологиялар мен инновациялар туралы әңгімеледі. Студенттер сыртқы жарнаманың соңғы тенденциялары, мақсатты жарнамалық науқандарды жасау үшін деректер қалай пайдаланылатыны және жарнаманы тиімдірек және көрнекі етуге қандай технологиялар көмектесетіні туралы білді. Кездесу достық және шабыттандыратын атмосферада өтіп, студенттер өз сұрақтарын қойып, мамандардан жан-жақты жауап алуға мүмкіндік алды. Компанияның қалалық кеңістікті жақсарту үшін инновациялық шешімдерді қалай қолданатыны және сыртқы жарнаманың қоршаған ортаны қабылдауға қалай әсер ететіні туралы әңгіме ерекше қызығушылық тудырды. RTS Decaux кеңсесіне бару да бағдарламаның маңызды бөлігі болды. Студенттер мамандардың қалай жұмыс істейтінін өз көздерімен көріп, сыртқы жарнама саласындағы жетекші компаниялардың бірінде жұмыстың қалай ұйымдастырылғанын білді. Бұл оларға жұмыс ортасына еніп, осы саладағы табысты мансап үшін қажетті дағдылар мен білімдер туралы түсінік алуға бірегей мүмкіндік берді.0 Осы тамаша лекцияны ұйымдастырғаны үшін RTS Decaux компаниясына шынайы алғысымызды білдіреміз. Алынған ақпарат пен шабыт студенттер үшін кәсіби өсу жолындағы маңызды қадам болады. Студенттеріміздің дамуына және болашақ мансабында жаңа биіктерге жетуге көмектесетін одан әрі ынтымақтастық пен жаңа бірлескен жобаларға үміттенеміз. Бұл дәріс тәжірибелік білімнің және мамандармен тікелей қарым-қатынастың маңыздылығын тағы бір рет растады. Студенттер өз ой-өрісін кеңейтіп, болашақ мамандығына жаңа көзқараспен қарауға бірегей мүмкіндік алды. Білікті мамандарды даярлауда, оларды жаңа белестерді бағындыруға шабыттандыруда мұндай іс-шаралар басты рөл атқаратынына сенімдіміз.
Алматы Менеджмент Университет (AlmaU)
Білім · 16 мая, 2024
Технологии и инновации - Будущее наружной рекламы. Выездная гостевая лекция от RTS Decaux для студентов AlmaU.
Наружная реклама является одной из самых распространенных форм продвижения товаров и услуг, однако в последние годы она претерпела значительные изменения благодаря развитию технологий. Современные рекламные щиты и вывески больше не ограничиваются статическими изображениями. Сегодня наружная реклама может быть интерактивной, динамичной и персонализированной. Одним из ключевых нововведений в этой области является использование цифровых дисплеев. Они позволяют отображать не только изображения, но и видео, а также менять содержание рекламы в режиме реального времени. Это открывает новые возможности для маркетологов, позволяя им адаптировать рекламные сообщения в зависимости от времени суток, погодных условий и даже поведения аудитории. Другой важный тренд – это использование больших данных (Big Data). Сбор и анализ данных о передвижениях людей, их предпочтениях и поведении позволяет создавать более точные и эффективные рекламные кампании. Например, с помощью данных можно определить наиболее посещаемые места и оптимизировать размещение рекламных щитов, чтобы они были максимально заметны для целевой аудитории. Интерактивные технологии также набирают популярность. Сенсорные экраны, QR-коды и технологии дополненной реальности позволяют потребителям взаимодействовать с рекламой, что делает её более увлекательной и запоминающейся. Такие подходы помогают создать более глубокую связь между брендом и потребителем. Кроме того, экологические аспекты наружной рекламы становятся всё более важными. Современные компании стремятся уменьшить свой экологический след, используя энергоэффективные технологии и перерабатываемые материалы. Это не только способствует охране окружающей среды, но и улучшает имидж компании в глазах потребителей. В заключение, можно сказать, что будущее наружной рекламы связано с интеграцией новых технологий и инновационных подходов. Компании, которые смогут адаптироваться к этим изменениям и использовать их в своих стратегиях, будут иметь значительное конкурентное преимущество. Лекции и мероприятия, подобные той, что была организована RTS Decaux, играют ключевую роль в подготовке молодых специалистов к этим изменениям, предоставляя им необходимые знания и вдохновение для успешной карьеры в сфере рекламы. Мы с гордостью делимся впечатлениями от нашей последней выездной гостевой лекции, организованной компанией RTS Decaux для студентов! Эта лекция стала настоящим событием для всех участников, оставив после себя массу положительных эмоций и полезных знаний. Специалисты компании RTS Decaux, лидера в сфере наружной рекламы, провели увлекательное и информативное мероприятие, на котором они поделились своим профессиональным опытом и рассказали о современных технологиях и инновациях в этой области. Студенты узнали о новейших тенденциях в наружной рекламе, о том, как используются данные для создания целевых рекламных кампаний, и о том, какие технологии помогают сделать рекламу более эффективной и заметной. Встреча прошла в дружественной и вдохновляющей атмосфере, где студенты имели возможность задавать вопросы и получить исчерпывающие ответы от экспертов. Особый интерес вызвал рассказ о том, как компания использует инновационные решения для улучшения городского пространства и как наружная реклама может влиять на восприятие окружающей среды. Посещение офиса RTS Decaux также стало важной частью программы. Студенты смогли воочию увидеть, как работают профессионалы, и узнать о том, как организована работа в одной из ведущих компаний в области наружной рекламы. Это дало им уникальную возможность погрузиться в рабочую атмосферу и получить представление о том, какие навыки и знания необходимы для успешной карьеры в этой сфере.0 Мы выражаем искреннюю благодарность компании RTS Decaux за организацию этой замечательной лекции. Полученная информация и вдохновение станут для студентов важным шагом на пути к профессиональному росту. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и новые совместные проекты, которые помогут нашим студентам развиваться и достигать новых высот в своей будущей карьере. Эта лекция ещё раз подтвердила важность практических знаний и непосредственного общения с профессионалами. Студенты получили уникальную возможность расширить свои горизонты и взглянуть на будущую профессию с новой точки зрения. Мы уверены, что такие мероприятия играют ключевую роль в подготовке высококвалифицированных специалистов и вдохновляют их на достижение новых вершин.
ХАТУ - МУИТ - IITU
Білім · 02 мая, 2024
Встреча с Arbuz Group
Встреча в Arbuz Group прошла успешно! Все участники получили ценную информацию о возможностях прохождения стажировок в IT отделе компании. Были представлены открытые стажировки по Android и iOS разработке, а также в области маркетинга. Участники выразили заинтересованность и задали много вопросов о деталях стажировок, условиях работы и возможностях карьерного роста в Arbuz Group. Компания предоставила подробную информацию о процессе регистрации на стажировку и ожидаемых результатов от участия в программе. Встреча была полезным и познавательным событием для всех присутствующих, открывшим новые перспективы для развития своей карьеры в сфере информационных технологий с Arbuz Group.
ХАТУ - МУИТ - IITU
Білім · 02 мая, 2024
круглый стол на тему: Концепция работы "Career Hub" в Satbayev University
22 февраля 2024 года в Satpayev Unisersity прошел круглый стол на тему: Концепция работы "Career Hub" в Satbayev University Участие в круглом столе позволило нам активно внести свой вклад в обсуждение и разработку инициатив по улучшению трудоустройства выпускников. Мы поддержали идею создания совместного "Career HUB" для совместной работы с работодателями и улучшения связи между вузами и бизнес-сектором. Результаты круглого стола подтвердили необходимость расширения возможностей дуального обучения и использования цифровых инструментов для автоматизации процессов организации практики и дуального образования. Мы выразили готовность к сотрудничеству и совместным усилиям в достижении поставленных целей. Благодарим всех участников за активное участие и поддержку этой важной инициативы! Вместе мы строим мост в будущее, где каждый студент и выпускник сможет найти свой путь к успеху 🚀🌟
Показать еще