Новые статьи

Skillbox ұсынған Lerna платформасындағы тегін «Chat GPT» курсы: нейрон желісінің супер-қабілеттерін меңгеріңіз!

Нейрон желілері әр түрлі салаларда танымал және сұранысқа ие құралдарға айналуда. Олар біздің жұмысымызды айтарлықтай жеңілдетіп, өнімділікті арттырып, көптеген тапсырмаларды орындау уақытын қысқарта алады. Егер сіз әлі Lerna платформасында тіркелмеген болсаңыз, осыны жасауға уақыт келді. Себебі Skillbox ұсынған «Chat GPT» курсына тегін қатысу мүмкіндігі бар! Неге Chat GPT-ді меңгеру керек? Chat GPT – бұл 35-тен астам түрлі тапсырмаларды орындап, жұмыс уақытын 10 есе көбейтіп, тапсырмаларды адамға қарағанда 15 есе жылдам орындай алатын қуатты құрал. Бұл жай ғана көмекші емес, өнімділігіңізді және тиімділігіңізді айтарлықтай жақсарта алатын жасанды интеллект саласындағы нағыз жаңалық. Chat GPT мүмкіндіктері: Рутинаны автоматтандыру: Chat GPT ең әр түрлі тапсырмаларды орындай алады – мәтіндер жазудан және маркетингтік стратегиялар жасаудан бастап бағдарламалауға және дизайн әзірлеуге дейін. Тиімділікті арттыру: Жылдамдық пен дәлдік арқасында, Chat GPT тапсырмаларды адамға қарағанда әлдеқайда жылдам әрі тиімді орындайды. Бос уақытты көбейту: Chat GPT пайдаланып, жеке қатысуды талап ететін шығармашылық және стратегиялық тапсырмаларға көбірек уақыт бөле аласыз. Lerna платформасындағы Skillbox ұсынған тегін «Chat GPT» курсы Skillbox компаниясы, өз сапалы білім беру бағдарламаларымен танымал, Lerna платформасында тегін «Chat GPT» курсын ұсынады. Бұл курс нейрон желісінің барлық мүмкіндіктерін меңгеруге және оны әр түрлі тапсырмаларды шешуде пайдалануға көмектеседі. Бұл курс кімге арналған? Жасанды интеллектпен қызығатын басшылар мен менеджерлер: Жасанды интеллект жұмыс процестерін қалай оңтайландырып, команданың өнімділігін арттыра алатынын біліңіз. Маркетологтар: Маркетингтік кампанияларды құрудың жаңа мүмкіндіктерін ашып, рутиналық тапсырмаларды автоматтандырыңыз. Бағдарламашылар: Chat GPT бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу мен тестілеуді қалай жылдамдататынын үйреніңіз. Копирайтерлер және SMM-менеджерлер: Мазмұнды құру сапасын және жылдамдығын нейрон желісінің мүмкіндіктерін пайдаланып арттырыңыз. Қолдау бөлімінің қызметкерлері: Жиі қойылатын сұрақтарға жауап беруді автоматтандырып, клиенттерге қызмет көрсетуді жақсартыңыз. Дизайнерлер: Chat GPT-ді идеялар генерациялау және дизайн жасаудағы рутиналық тапсырмаларды автоматтандыру үшін қолданыңыз. Курсты қалай алу керек? Оқуды бастау үшін келесі қадамдарды орындаңыз: Lerna платформасында тіркелу: Егер сіз әлі тіркелмеген болсаңыз, аккаунтыңызды мына сілтеме арқылы растаңыз: Аккаунты растау. «Chat GPT» курсын «Менің оқуым» бөліміне қосыңыз: «Каталог» бөліміне өтіп, іздеу жолағына «GPT» енгізіп, «Қол жеткізу» түймесін басыңыз. Оқуды бастаңыз: Курс сіздің жеке кабинетіңізде пайда болады және сіз өзіңізге ыңғайлы уақытта оқуды бастай аласыз. Нейрон желісінің супер-қабілеттерін меңгеру және Skillbox ұсынған «Chat GPT» курсы арқылы өнімділігіңізді айтарлықтай арттыру мүмкіндігін жіберіп алмаңыз. Бүгін оқуды бастаңыз және жасанды интеллект сіз үшін жұмыс істейтін болашаққа алғашқы қадамыңызды жасаңыз!

Мобильное приложение

Будь в курсе всех событий и новостей

CSS Scan logo

Статьи от Beam.kz

Метанавыки (MetaSkills). Что это за навыки?

Метанавыки — это универсальные навыки, которые помогают людям успешно адаптироваться и развиваться в любой профессиональной и жизненной ситуации. Они являются своего рода "навыками навыков", позволяющими осваивать новые знания и умения, а также эффективно применять их в различных контекстах. Метанавыки включают в себя когнитивные, социальные и эмоциональные аспекты и помогают человеку быть гибким и адаптивным в постоянно меняющемся мире. Примеры метанавыков: Критическое мышление: Способность анализировать информацию, задавать вопросы и критически оценивать идеи и аргументы. Решение проблем: Умение находить эффективные решения в различных ситуациях, используя творческий и аналитический подходы. Адаптивность и гибкость: Способность быстро приспосабливаться к новым условиям, изменениям в работе и жизни. Обучаемость и развитие: Готовность и способность к непрерывному обучению и самосовершенствованию. Самоосознание: Понимание своих сильных и слабых сторон, эмоций, ценностей и мотивации. Коммуникативные навыки: Умение эффективно общаться, слушать и выражать свои мысли в различных форматах и средах. Эмоциональный интеллект: Способность распознавать, понимать и управлять собственными эмоциями и эмоциями других. Творчество и инновационность: Способность генерировать новые идеи, подходы и решения. Метанавыки играют ключевую роль в личностном и профессиональном развитии, поскольку они не привязаны к конкретной профессии или технологии и остаются актуальными даже при смене сферы деятельности или в условиях технологических изменений.

Трудоустраиваемость (Employability): ключ к успеху в карьере

Одной из многих проблем рынка труда Казахстана является - Трудоустраиваемость (Employability) - это способность человека найти и сохранить достойную работу. Это не просто наличие навыков и знаний для выполнения работы, но также и обладание личными качествами и характеристиками, которые делают вас привлекательным кандидатом для работодателей. Вот ключевые аспекты трудоустраиваемости: Твердые навыки: Это технические навыки и знания, необходимые для выполнения конкретной работы, такие как программирование, бухгалтерский учет или письмо. Мягкие навыки: Это межличностные навыки, которые помогают вам хорошо работать с другими и добиваться успеха на рабочем месте, такие как коммуникация, командная работа и решение проблем. Личные качества: Это характеристики, которые делают вас хорошим сотрудником, такие как сильная трудовая этика, позитивное отношение и готовность учиться. Опыт: Сюда входит ваш оплачиваемый опыт работы, а также волонтерство, стажировки и другая релевантная деятельность. Образование и обучение: Это включает ваше формальное образование, а также любые пройденные вами курсы повышения квалификации или профессиональной подготовки. Нетворкинг: Это способность строить отношения с людьми в вашей области, что может помочь вам узнать о вакансиях и начать карьерный путь. В сегодняшнем рынке труда важность трудоустраиваемости неуклонно растет. Мир работы постоянно меняется, и вместе с ним меняются навыки и качества, которые ищут работодатели. Развивая свою трудоустраиваемость, вы можете стать более адаптивным и устойчивым к изменениям, а также увеличить свои шансы получить и сохранить хорошую работу. Вот несколько советов по развитию вашей трудоустраиваемости: Определите свои навыки и сильные стороны. В чем вы хороши? Что вам нравится делать? Поставьте перед собой цели. Чего вы хотите достичь в своей карьере? Развивайте свои навыки и знания. Посещайте курсы, семинары, читайте книги и статьи по своей сфере деятельности. Принимайте участие в жизни своего сообщества. Потратьте свое время на волонтерство или вступайте в профессиональные организации. Стройте сети контактов с людьми в своей области. Посещайте отраслевые мероприятия, встречайтесь с людьми онлайн и общайтесь с теми, кого вы знаете. Будьте в курсе отраслевых тенденций. Читайте отраслевые публикации и посещайте конференции. Постройте сильный личный бренд. Создайте профессиональное онлайн-присутствие и развивайте свои коммуникативные навыки.

Карьерная мобильность: как повысить ее уровень

Карьерная мобильность: как повысить ее уровень Мир меняется быстрее, чем когда-либо прежде, и для успешного профессионального роста в современной экономике необходимо развивать карьерную мобильность, то есть способность адаптироваться к новым условиям, владеть новыми навыками и быстро принимать решения. Однако не всем удается успешно балансировать между непрерывным обучением и поиском выгодных карьерных возможностей. В этой статье рассмотрим несколько советов, которые помогут повысить ваш уровень карьерной мобильности. 1. Непрерывное обучение Профессиональное развитие - это основа для понимания новых требований и навыков на работе. Но вместо того, чтобы учиться, когда возникнет необходимость, лучше всего разрабатывать индивидуальный план обучения и внедрять его в свою ежедневную жизнь. Научитесь использовать онлайн-курсы, книги, журналы и наставничество, чтобы улучшить навыки проектирования, управления проектами и командой и уверенности в себе. Одним из популярных курсов для улучшения навыков является курс от Harvard Business School "How to Lead: Learn More, Work Less". 2. Работайте на различных проектах Работа над различными проектами помогает узнавать, как работает различные отрасли и секторы рынка, и собираете будущий опыт. Это также позволяет увидеть, какие навыки необходимы вам, чтобы приобрести дополнительный опыт для повышения вашей производительности. Попробуйте регулярно участвовать во всех возможных проектах, в том числе внутри компании, чтобы получить более широкий опыт, новые навыки и достичь гораздо больших успехов. 3. Изучайте новые отрасли и технологии Технологии продолжают развиваться. Если вы являетесь профессионалом в конкретной отрасли, то вы должны быть постоянно в курсе последних тенденций в своей отрасли. Продолжайте изучать новые технологии и приобретать знания, которые могут быть полезны для вашей карьеры. Например, если вы работаете в отделе продаж, возможно, вы можете изучить основы программирования или создания сайтов. 4. Работайте над вашей коммуникативной стороной Быть эффективным коммуникатором - это ключевой навык любого успешного профессионала. Освойте свою коммуникативную сторону, чтобы стать лучшим разговорником. Учитесь слушать и задавать правильные вопросы, чтобы лучше понимать своих коллег и клиентов, и демонстрировать заботу и понимание. 5. Настройтесь на долгосрочную перспективу Часто мы фокусируемся на краткосрочных целях и забываем о долгосрочной перспективе. Долгосрочная перспектива означает постоянное саморазвитие, чтобы быть лучше подготовленным для более высоких должностей и продвижения в карьере в целом. Выберите краткосрочные цели, которые будут направлены на достижение долгосрочных предположений. Это поможет вам достичь большего успеха в карьере и стать лидером в своей отрасли. В итоге, карьерная мобильность - это ключевой элемент успешного профессионального роста. Непрерывное обучение, работа над различными проектами, изучение новых отраслей и технологий, развитие коммуникативных навыков и настрой на долгосрочную перспективу - все это поможет достичь гораздо больших успехов в карьере. И не забывайте, что вы являетесь архитектором своей карьеры, и только вы можете решить, как вы хотите увидеть свою будущую карьеру. На данный момент выделяется следующие hard (технические навыки) и soft skills (личные качества), которые наиболее популярны и выгодны при карьерной мобильности. Soft skills: - гибкость - насколько быстро вы приспосабливаетесь с новым условиям и готовы осваивать и применять новые подходы в работе; - эмпатия. Всего выделяют 4 уровня эмпатии: 1-2) насколько вы умеете различать и управлять своими эмоциями 3-4) насколько вы умеете различать эмоции других и управлять ими; - коммуникабельность - умение находить общий язык с другими людьми. Must have при деловом общении с коллегами и клиентами. Hard skills: - знание иностранного языка. Все чаще в вакансиях разного направления встречается это требование. Такие кандидаты, как правило, имеют больше шансов попасть на вакансию с наибольшей заработной платой. - владение ПК на высоком уровне. Навыки работы с CRM, Google doc, Trello - наиболее популярные требования на основе вакансий; - письменная грамотность и навыки деловой переписки. В условиях высокой конкуренции компании отказываются от сотрудников, которые не соблюдают правила правописания, т.к. это не готовы показывать некомпетентность сотрудников перед клиентами. Важно выбирать конкретное направление развития и под него те компетенции, которые бы вы хотели в себе прокачать. Для определения направления вам могут помочь карьерные консультанты. источник: https://vc.ru/u/2089133-katya-lihotina/758132-karernaya-mobilnost-kak-povysit-ee-uroven

Почему молодежь не работает по специальности?

Неожиданная для нас статистика: 87% школьников выбирают профессию под влиянием родителей или учителей. При этом 75% родителей признаются, что не знают, какую профессию хотели бы выбрать их собственные дети. Поэтому важна профориентация со школьной скамьи, чтобы ученик при выходе из школы осознанно шел поступать в ту специальность, который ему по душе. Специалисты Министерства науки и высшего образования РК выяснили что более 40 % выпускников вузов в Казахстане не могут трудоустроиться по специальности. Мы пытались выяснить причину: 1.     Отсутствие практики; Очень часто выпускник приходит в корпорацию, не имея понятия о деталях рабочих будней, что непременно сказывается на качестве выполняемых должностных обязанностей. Поэтому важно проходить стажировки/практики. На нашей платформе размещены множество вариантов стажировок. 2. Тенденции рынка труда; Цифровизация экономики и текущих рабочих процессов, переход бизнеса в онлайн и другие новшества, как правило, остаются вне внимания образовательных институций. Важно изучить рынок прежде чем поступить в университет. 3. Отсутствие корпоративной культуры; Дресс-код, совместные развлечения, правила общения с клиентами и многие другие детали недоступны в ходе обучения студентов в университете. Часто этот фактор становится неприятной неожиданностью для новых работников компании. Да, soft skills играет очень важную роль в трудоустройстве. 4. Формальность практики. Очень часто практика, которую студенты обязаны проходить в Вузе, является чисто формальной либо не связана с текущими деловыми процессами в реальных условиях работы по специальности. Как следствие, выпускники оказываются без самого минимального опыта работы.