Все вакансии

Өндірістік бөліміне тағылымгер /Стажер в производственный отдел

ТОО Филип Моррис Казахстан

 • Полная занятость
 • Полный день
 • Неоплачиваемая
 • Алматы, пос. Отеген батыр, Жансугурова, 90
 • 28 кандидатов
На данный момент вакансия закрыта

Критерии отбора

Авторизуйтесь для подачи заявки и просмотра вашего соответствия к вакансии

Описание позиции

Әлемді бізбен бірге өзгертіңіз

Филип Моррис Интернэшнл (ФМИ) компаниясында түтінсіз болашақ құру туралы түбегейлі шешім қабылдадық.

Тарихқа бүгіннің өзінде өз үлесіңізді қосу, батыл идеяларды енгізу, барынша жетілдірілген шешімдер жасау және әртүрлі бағыттар бойынша кәсіби өсу үшін бізге қосылыңыз.

Өндірістік бөлімде жұмыскерлердің әрқайсысы ортақ іске елеулі үлес қоса алады. Осы бөлімдегі жұмыс сатып алуға, логистикаға, өндіріске, жеткізілім тізбегін жоспарлауға және т.б. салаларға жаңа тәсілдемелерді талап етеді.

Сізді күн сайынғы күрделі міндеттер шабыттандырса, біз Сізге жетілу, инновацияларды енгізу және жаңа жұмыс әдістерін әзірлеу мүмкіндігін ұсынамыз!!!

Күн сайынғы міндеттеріңіз:

 • Өндіріс процестерін, деректерді жинау және талдаудың өндірістік жүйелерін оқып-білу.
 • Күнделікті өндірістік жиналыстар кезінде сәйкес талдауы бар деректерді беру және негізгі шығындарды зерттеу.
 • Желінің өнімділігін және қаржылық тиімділікті арттыруға бағытталған жобаларға қатысу.
 • Негізгі өндірістік шығындарды, сондай-ақ темекі және темекі емес материалдардың шығынын талдау.
 • Ары қарай жақсартумен және есептілікті автоаттандырумен тиімсіз және бейнетті процестерді талдау.
 • 5 Неге: IPS, 6W2H және UPS секілді мәселелерді шешудің стандартты құралдарын пайдалана отырып мәселелерді шешуге қатысу.
 • Үлкен деректер массивімен жұмыс, кіріс-шығыс параметрлерін талдау.

Бізге кім керек:

 • Жоғары техникалық математикалық білім.
 • Ағылшын тілін меңгеру деңгейі - орта деңгейден жоғары (upper-intermediate және одан жоғары).
 • Үлкен деректер мөлшерімен жұмыс тәжірибесі бар, деректер базасын талдау
 • Microsoft Office (advanced Excel) бағдарламаларын жетік пайдалану. Power BI, SQL білу плюс болады
 • Қатаң дедлайндарды сақтау
 • Өзгеріп жатқан өзгерістерге жылдам бейімделу мүмкіндігі

Стажер в производственный отдел

Меняйте мир вместе с нами

В Филип Моррис Интернэшнл (ФМИ) мы приняли кардинальное решение построить бездымное будущее.

Присоединяйтесь к нам, чтобы, внести свой вклад в историю уже сегодня, внедрять смелые идеи, создавать более совершенные решения и расти профессионально в самых разных направлениях.

В производственном отделе каждый из работников имеет возможность внести весомый вклад в общее дело. Работа в этом отделе требует новых подходов к закупкам, логистике, производству, планированию цепи поставок, и др.

Если Вас вдохновляют сложные повседневные задачи, мы предоставим Вам возможности совершенствоваться, внедрять инновации и разрабатывать новые методы работы.

Ваши повседневные обязанности:

 • Изучение процессов производства, производственных систем сбора и анализа данных.
 • Предоставление данных с соответствующим анализом во время ежедневных производственных собраниях и расследовать основные потери.
 • Участие в проектах, направленных на повышение производительности линий и финансовой эффективности.
 • Анализ основных производственных потерь, а также потерь табачных и не табачных материалов.
 • Анализ неэффективных и трудоемких процессов с последующим улучшением и автоматизации отчетности.
 • Участие при решении проблем, с использованием стандартных инструментов решения проблем, такие как 5 Почему, IPS, 6W2H и UPS.
 • Работа с большим массивом данных, анализ входных-выходных параметров.

Кто нам нужен:

 • Высшее техническое, математическое образование
 • Уровень владения английским языком – выше среднего (intermediate и выше).
 • Опыт работы с большим количеством данными, анализ баз данных
 • Продвинутое пользование программами Microsoft Office (advanced Excel). Знания Power BI, SQL будут плюсом
 • Соблюдение строгих дедлайнов
 • Возможность быстро адаптироваться к изменяющимся условиям

Организация

ТОО Филип Моррис Казахстан

 • 501-1000
 • Табак (продвижение, оптовая торговля)